Home Uncategorized PM Modi in Bangalore: ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ನಗರ:...

PM Modi in Bangalore: ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ ನಗರ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

9
0
bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ನನ್ನಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿನ ಯುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸೇವೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಭಾರತದ G20 ಶೃಂಗಸಭೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಧನ ಕುರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

bengaluru

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here